Portal dla firm i klientów

Portal dla firm i klientów

Norbert Wilk 2022-02-10 0 komentarzy

System magazynowy WMS - jakie zalety i kto oferuje?

Wpis

W Nowym Sączu swoją siedzibę ma firma IBCS Poland Sp. z o.o. Jej misją jest dostarczanie na polski i zagraniczny rynek nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Ich zadaniem jest wzrost efektywności ekonomicznej i technologicznej w działalności podmiotów gospodarczych. Oferta spółki jest adresowana do szerokiego kręgu przedsiębiorstw, w tym organizacji działających w sektorze przemysłu, branży spedycyjnej, transportowej, hotelarskiej.

Wśród oferowanych programów na szczególną uwagę zasługuje system magazynowy klasy WMS (Warehouse Management System). Aplikacja ma na celu:

  • optymalizację gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
  • wspieranie procesów zarządczych dotyczących logistyki surowców półfabrykatów oraz dystrybucji wyrobów finalnych,
  • skrócenie czasu dostaw,
  • podniesienie jakości obsługi klienta
  • obniżenie kosztów realizowanych operacji,
  • maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Oferowane oprogramowanie pozwala również na eliminację dokumentacji papierowej na rzecz cyfrowego przechowywania informacji. Dzięki programowi WMS kadra menadżerska może dokonywać analiz i ocen pracy pod kątem produktywności, sprawności i skuteczności wykonywania zadań przez poszczególnych pracowników.

Na potrzeby zwiększenia efektywności działalności magazynowej i logistycznej nowosądecka spółka oferuje także inne rozwiązania IT. Jednym z nich jest program EVIDEI, który umożliwia sprawną i dokładną inwentaryzację towarów oraz szybkie ewidencjonowanie środków trwałych.

Zostaw komentarz